Arcanum Mysticum

 

                  „Víte co,“ Noira se posadila se zkříženýma nohama k nízkému stolku a objala rukama hrnek. „Lidé se mne na to ptali bezpočetkrát. Co vlastně dělá taková čarodějnice? V čem to spočívá? Jsem ráda, že si konečně bez okolků můžeme povědět, co doopravdy dělala jedna moderní čarodějnice. Má to hodně do činění s tím, proč už to nedělá.
Úvodem historka, která se doopravdy stala: Zeptala se mne jedna kněžka lásky, v čem spočívá má práce a nechala si dopodrobna vylíčit můj denní chleba. Pak se zamyslela a pronesla: Vlastně děláme to samý. To mne přimělo k zamyšlení nad tím, jestli opravdu dělám to, co jsem si myslela, že dělám.“
                   Narovnala se a pohlédla na ženu sedící naproti, na srpek měsíce vytetovaný u linie vlasů, křišťál na krku, který měl velmi dobrou energii a souzněl s její aurou, jakoby k ní byl přirostlý. Mlčela a klidně se na ni dívala. Tím pohledem důstojných kněžek z obrazů, které kreslí vnímaví umělci v Glastonbury.
                  „Chtěla jsem dělat to, k čemu jsem povolaná. Kněžskou činnost! Utěšovat pozůstalé, komunikovat s duchy zemřelých, dělat zádušní rituály, připravovat lidi na přechod do další životní fáze, sloužit rituály nebo lidi motivovat k tomu, aby se snažili napravit svoje špatné skutky –  krásná, záslužná a potřebná činnost. Bohužel nežijeme v kmenové společnosti, a tak jí není dost na to, aby člověka uživila; a leckdy se dělá zadarmo. Protože dnešní lidé dokáží dát 20 tisíc za potisk svatebních ubrousků a mašlí, ale nikoliv „za kněze“. Aby se člověk uživil duchovenskou službou svému kmeni, musel by v prvé řadě nějaký mít –  ale tomu se v našich podmínkách říká sekta, a touto cestou jsem se vydat nechtěla.
Takže jsem došla k závěru, že náplní činnosti čarodějnice musí být šarlatánství: propašovat nějakou tu radu nebo potřebný zákrok mezi děsně okultní rituály – a to jsem nechtěla. Tak jsem toho prostě nechala! Asi budu dělat v Albertu – shánějí tam prodavačku.“
        Vzduch okolo dámy s měsíčním srpkem se nepatrně zachvěl. Noira si uvědomila ten titěrný elektrický náboj a po zádech jí přeběhl mráz.
                     „Neztrácej svou víru, sestro,“ zašeptala dáma s měsícem lehce zastřeným hlasem. „Navštiv nás a sama poznáš, že nejsi jediná mezi mnohými. Náš kruh takové, jako jsi ty, potřebuje.“
                     Než Noira stačila něco říct, tak se zvedla a odešla. Na stolku po ní zůstala vizitka.
                     A v čajovně nezplacený účet!
 •     ezomámy / ezovědmy / wiccani / neo-pohani
 • říkají si “zájmové uskupení” a věří, že jsou mystickým kruhem
 • své znalosti berou z knih koupených třeba v Hékaté nebo Čarodějnickém obchodu, jezdí pravidelně navštěvovat Anglii a meditovat v kamenných kruzích, každoročně je potkáte v Glastonbury, jak vyhlížejí Avalon
 • z nějakého důvodu jim to funguje
 • Potkáte je na Beltinu, Lughnasadu i Imbolcu
 • „Základem dobré magie je svléknout se a tančit u ohně!“
 • Nikdo je moc nebere vážně
 • Jejich “velekněžka” prý vládne velkou mocí, kterou může propůjčovat svým bratřím a sestrám
 • Prý má smlouvy s Fae

 

Stereotypy:

 • Lóže čarodějek: Sestry kruhu. Jak námi pohrdají ale nevidí, že i my rosteme k velikosti!
 • Knihovníci: Nabubřelí hlupáci! Všechnu magii by zavřeli do skleniček a zkoumali jak brouky! Magie musí žít a dýchat!
 • Pražská historická a archeologická společnost:   Kdyby srovnali svoje čakry a alespoň dvakrát týdně se věnovali meditaci, byla by jejich služba jistě příjemnější.
 • Kosti Moraniny:  Možná jsme kdysi sdíleli stejné bohy – dnes však už nemáme nic společného. Ani co by se za nehet vešlo!
 • Džoudyho banda: Ne… prostě… NE!
 • Pražský pudinkový spolek:  Posmívají se nám, ale sami jsou pro smích. Možná je to tím, že mají vychýlený Saturn. Nebo přemíra chlastu.
 • Organizace: Jeden každý z nich má strašlivě rozhozené energie. Nedá se to snášet.
 • Howlers : Chtěli jsme jim poradit, jak upravit ten jejich internet podle Feng-Shuei. Že prý to nepotřebují…Však oni přijdou!

 

 

Print Friendly, PDF & Email