03 – Atributy postavy

Atributy postavy leze zvýšit kdykoliv za příslušnou cenu expů. Změnu není třeba hlásit organizaci, stačí ji mít zapsanou v deníku postavy.

Životy

 • výchozí hodnota 5
 • pro fyzické dovednosti se životy počítají jako praxe u magických dovedností
 • maximální počet životů je 10
 • zvýšení počtu životů o jedna stojí ([počet životů před zvýšením] na druhou) expů
životy5678910
cena v expech02536496481

Fyzický potenciál

 • výchozí hodnota 0
 • atribut vyjadřující fyzické nadání postavy – počítá se podle něj fyzické vyčerpání a určuje jaké fyzicky náročné úkony může postava natrénovat
 • postava se může učit fyzické dovednosti takové úrovně, jaká je její úroveň fyzického potenciálu
 • zvýšit fyzický potenciál o jedna stojí 20*(úroveň na kterou ho zvyšujete) expů
fyzický potenciál01234567
cena v expech020406080100120140

Fyzické vyčerpání

 • 2x(součet úrovní schopností rituálů) –  fyzický potenciál – maximální životy – <1,6> (tedy hod 1k6)
  =vyčerpání (kladná výsledná hodnota vás zraní za příslušný počet životů)

Maximální fyzické vyčerpání

 • hodnota fyzického vyčerpání, která postavu ještě nezabije (pouze vyřadí)
 • Maximální fyzické vyčerpání = Maximum Životů+Fyzický potenciál

Evokační potenciál 

 • výchozí hodnota 0
 • atribut vyjadřující magické nadání postavy v Evokační magii
 • určuje se podle něj evokační vyčerpání a nejvyšší dostupná úroveň evokačních kouzel
 • u vysokého evokačního nebo thaumaturgického potenciálu přichází pro postavu návyky či technická omezení
 • postava se může učit kouzla takové úrovně, jaká je její úroveň evokačního potenciálu
 • zvýšit evokační potenciál o jedna stojí (součet evokačního a thaumaturgického potenciálu, po zvýšení)*15 expů
Nový součet evokačního a thaumaturgického potenciálu01234567
cena v expech0153045607590105

Evokační praxe

 • výchozí hodnota 0
 • atribut výrazně zlepšující šance na kouzlení evokační magie bez negativních následků magického vyčerpání
 • zvýšení evokační praxe o jedna stojí 10*(úroveň na kterou ji zvyšujete) expů
evokační praxe01234567
cena v expech010203040506070

Maximální evokační vyčerpání

 • hodnota magického vyčerpání, která postavu ještě nezabije (pouze vyřadí)
 • Maximální evokační vyčerpání = Životy+evokační potenciál

Thaumaturgický potenciál

 • výchozí hodnota 0
 • atribut vyjadřující magické nadání postavy v Thaumaturgické magii
 • určuje se podle něj thaumaturgické vyčerpání a nejvyšší dostupná úroveň thaumaturgických rituálů
 • u vysokého evokačního nebo thaumaturgického potenciálu přichází pro postavu návyky či technická omezení
 • postava se může učit kouzla takové úrovně, jaká je její úroveň thaumaturgického poteciálu
 • zvýšit thaumaturgický potenciál o jedna stojí (součet evokačního a thaumaturgického potenciálu, po zvýšení)*15 expů
Nový součet evokačního a thaumaturgického potenciálu01234567
cena v expech0153045607590105

Thaumaturgická praxe

 • výchozí hodnota 0
 • Atribut výrazně zlepšující šance na provádění rituálů bez negativních následků magického vyčerpání
 • zvýšení thaumaturgické praxe o jedna stojí 10*(úroveň na kterou ji zvyšujete) expů
thaumaturgická praxe01234567
cena v expech010203040506070

Maximální thaumaturgického vyčerpání

 • hodnota magického vyčerpání, která postavu ještě nezabije (pouze vyřadí)
 • Maximální thaumaturgického vyčerpání = Životy+Thaumaturgický potenciál

Spřízněnost s elementy:

 • Evokační magie a Thaumaturgická magie jsou rozděleny podle elementů
  • Oheň
  • Země
  • Vzduch
  • Voda
  • Mysl
 • Můžete si vybrat jeden z elementů, z kterého se budete moci učit kouzla. Kouzla elementů se kterými nejste spřízněni se učit nemůžete.
 • Můžete zkoušet zkoumat. Hledat svitky jak něco zakouzlit pomocí jiného elementu, než je v grimoárech pro začátečníky.
 • Získat spříznění s dalším elementem je velmi obtížné a drahé.

Fyzická odolnost

 • výchozí hodnota 0
 • nelze zvyšovat za expy
 • odečítá se ode všech fyzických zranění

Magická odolnost

 • výchozí hodnota 0
 • nelze zvyšovat za expy
 • odečítá se ode všech magických zranění, a útočná kouzla stejného a nižšího stupně neúčinkují
Print Friendly, PDF & Email