05 – Evokační magie

Úvod

Evokační magie se opírá o tyto atributy:
Evokační potenciál
Evokační praxe
Evokační vyčerpání
Maximální evokační vyčerpání

Evokační magie je rozdělena do pěti elementů.
Používat smíte jen ten element, se kterým jste spřízněni.

Evokační kouzla se dělí podle úrovní.
POSTAVĚ JE PŘÍSTUPNÁ MAXIMÁLNĚ TAKOVÁ ÚROVEŇ MAGIE, JAKO JE JEJÍ EVOKAČNÍ POTENCIÁL
Některá kouzla jdou kouzlit různě náročně/silně v různých elementech.

U  kouzel, která mají za názvem číslo, se dá za příslušný poplatek expů zvyšovat jejich stupeň. Je třeba umět všechny předchozí stupně.

Pokud si během hry nejste zrovna jisti jak která schopnost dlouho trvá, použijte PRAVIDLO 5.

Symboly

Po kouzlení nakreslí hráč na místo kde kouzlil značku elementu kouzel která používal.
Magické stopy po použité magii lze vidět se schopností „Třetí oko„.

Jak se učí kouzla v evokační magii

Kouzla se učí takto

POSTAVĚ JE PŘÍSTUPNÁ MAXIMÁLNĚ TAKOVÁ ÚROVEŇ MAGIE, JAKO JE JEJÍ EVOKAČNÍ POTENCIÁL A SPŘÍZNĚNÝ ELEMENT.

Výzkum nových kouzel či použití známého kouzla jiným elementem je možné.

Kouzla evokační magie

(Dostupná při tvorbě postavy)

Evokační Útok a Obrana

Základními kouzly evokační magie jsou kouzla Útok a Obrana.
Každé je třeba učit se samostatně a každý stupeň postupně, pro výuku vyšších stupňů není potřeba svitek (tedy umím-li Ohnivý útok 1 mohu se naučit Ohnivý útok 2 sám).
Kouzla Útok a Obrana se počítají do celkového počtu kouzel.
Každý element má jiný modifikátor síly kouzel Útok a Obrana.

Evokační potenciál určuje maximální úroveň, kterou je možne se naučit u kouzel Útok a Obrana.

Zvýšení stupně útoku nebo obrany evokační magie o jednu úroveň stojí stejně jako kouzlo dané úrovně.
(pro 1. úroveň – cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

Síla útoku nebo obrany se počítá jako (stupeň útoku/obrany)+(modifikátor útoku/obrany elementu)

ÚTOK:
– hráč oznámí cíli, jakým elementem útočí, a za kolik jeho útok zraňuje – například „Oheň, za tři!“
– úroveň použitých útoků se přičítá k výpočtu vyčerpání po boji

OBRANA:
– pokud se napadená postava chce bránit, hlásí pouze jakým elementem se brání – například „Obrana myslí
– sílu svojí obrany postava odečte od zranění, která způsobuje útok (magický, nebo fyzický)
– v případě obrany před jinou než zraňující evokační magií, je třeba bránit alespoň stejným číslem, v takovém případě útočníkovo kouzlo nic nezpůsobí
– úroveň použitých obran se přičítá k výpočtu vyčerpání po boji

Modifikátor je už v tabulce započítán.

elementvzduchvodazeměoheňmysl
cenaútokobranaútokobranaútokobranaútokobranaútokobrana
modifikátor+10+1+10+1+2-2-10
úroveň 110 expů2122123je třeba se naučit pro další postup, ale nemá využitíje třeba se naučit pro další postup, ale nemá využití1
úroveň 220 expů3233234je třeba se naučit pro další postup, ale nemá využití12
úroveň 330 expů4344345123
úroveň 440 expů5455456234

Magie elementu vzduchu

1. úroveň

cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

Odhození – 1
Hráč při použití hlásí: „Odhození 1“.
– odhodí cílovou osobu o 5 metrů
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Závoj – 1
Hráč si zakryje placku rukou s tolika vztyčenými prsty, kolik je stupeň závoje. Pokud mu nestačí prsty, vyrobí si kartičku/placku s číslem. Pokud se ho někdo na dálku zeptá na stupeň Závoje, sdělí příslušné číslo.
– Závojem lze někomu zmizet před očima, magicky neaktivní obyvatelstvo si tento akt racionalizuje „to se mi jenom zdálo“ nebo ho vytěsní. Závoj funguje i na kamerách a záznamech. Nefunguje na optické senzory a nezametá stopy. Skrytá osoba nemůže bez přerušení kouzla mluvit. Vzhledem k soustředění, které udržování závoje vyžaduje, musí skrytá osoba, pokud chce někoho napadnout, nejdříve přerušit kouzlo a nejdříve po uplynutí 5 vteřin může zaútočit (pokud ovšem není před skončením intervalu sama napadena). Při použití mimo boj má Závoj trvání 5 minut, při použití v boji Závoj trvá 5 vteřin. Osobu skrytou pod závojem nelze zasáhnout pokud ji útočník nevidí (Například třetím okem). Trvání Závoje není zraněním přerušeno pokud zasažený nesundá ruku z placky, nebo nezačne mluvit (kouzlit).
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání Závoje lze prodlužovat o příslušný interval podle situace, ve které je užit. Každé prodloužení přidává k výpočtu vyčerpání +1.

Zamykání zámku – 1
Hráč zavolá organizaci a oznámí jí jaký zámek zamknul jakou silou.
– zamkne odemčený zámek příslušnou silou, postava dokáže odemknout zámek který zamkla.
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
– Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Zamykání zámku – 1

Odemykání zámku – 1
Hráč buď podle herního předmětu pozná, zda je úroveň odemykání dostatečná, nebo zavolá organizaci.
– odemkne zámek příslušné obtížnosti
– dokáže zamknout zámek jako kouzlo Zamykání zámku, vždy ale pouze se silou 1
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
– Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Třetí oko – 1
Postava vidí stopy po použité magii a prohlédne Závoje stupně X.
– X je stupeň kouzla Třetí oko, tato schopnost je neustále aktivní a nijak se nezapočítává do vyčerpání.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena kouzla (30 – 3*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Spoutání rukou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání rukou X“
– magicky spoutá ruce nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou, nebo negovat magickou odolností).
Spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv, na co by potřebovala ruce. Kouzlo nelze použít v průběhu boje.
Pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena, kouzlo okamžitě končí.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Tvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Spoutání nohou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání nohou X“
– magicky spoutá nohy nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou nebo negovat magickou odolností).
Spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv, na co by potřebovala nohy –  krom stání na místě.
Nelze použít v průběhu boje.
Pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena, kouzlo okamžitě končí
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Tvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Magie elementu voda

1. úroveň

cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

První pomoc
Hráč se dotkne cílové postavy a ohlásí „První pomoc“ a efekt kouzla.
– probere cílovou postavu z vyřazení s jedním životem
Nelze použít v boji.
(úroveň užitých kouzel První pomoci se do výpočtu vyčerpání Evokační magie kumulativně přičítá po dobu 5 hodin, stejně jako u rituálů)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Závoj – 1
Hráč si zakryje placku rukou s tolika vztyčenými prsty, kolik je stupeň závoje. Pokud mu nestačí prsty, vyrobí si kartičku/placku s číslem. Pokud se ho někdo na dálku zeptá na stupeň Závoje, sdělí příslušné číslo.
– Závojem lze někomu zmizet před očima, magicky neaktivní obyvatelstvo si tento akt racionalizuje „to se mi jenom zdálo“ nebo ho vytěsní. Závoj funguje i na kamerách a záznamech. Nefunguje na optické senzory a nezametá stopy. Skrytá osoba nemůže bez přerušení kouzla mluvit. Vzhledem k soustředění, které udržování závoje vyžaduje, musí skrytá osoba, pokud chce někoho napadnout, nejdříve přerušit kouzlo a nejdříve po uplynutí 5 vteřin může zaútočit (pokud ovšem není před skončením intervalu sama napadena). Při použití mimo boj má Závoj trvání 5 minut, při použití v boji Závoj trvá 5 vteřin. Osobu skrytou pod závojem nelze zasáhnout pokud ji útočník nevidí (Například třetím okem). Trvání Závoje není zraněním přerušeno pokud zasažený nesundá ruku z placky, nebo nezačne mluvit (kouzlit).
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání Závoje lze prodlužovat o příslušný interval podle situace, ve které je užit. Každé prodloužení přidává k výpočtu vyčerpání +1.

Spoutání rukou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání rukou X“
– magicky spoutá ruce nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou, nebo negovat magickou odolností).
Spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv, na co by potřebovala ruce. Kouzlo nelze použít v průběhu boje.
Pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena, kouzlo okamžitě končí.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Tvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Spoutání nohou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání nohou X“
– magicky spoutá nohy nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou nebo negovat magickou odolností).
Spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv, na co by potřebovala nohy –  krom stání na místě.
Nelze použít v průběhu boje.
Pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena, kouzlo okamžitě končí
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Tvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Třetí oko – 1
Postava vidí stopy po použité magii a prohlédne Závoje stupně X. – X je stupeň kouzla Třetí oko, tato schopnost je neustále aktivní a nijak se nezapočítává do vyčerpání (Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena kouzla (30 – 3*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Léčení – 1
Hráč se dotkne postavy kterou chce léčit a vyléčí jí tolik zranění, kolik je použitý stupeň léčení.
Kouzlo nelze použít v boji, zraněnou postavu lze takto léčit pouze jednou. Znovu lze tu samou postavu léčit až po plném uzdravení a následném dalším zranění. Kouzlem nelze léčit sám sebe. (Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Magie elementu země

1. úroveň

cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

Spoutání rukou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání rukou X“ – magicky spoutá ruce nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou, nebo negovat magickou odolností), spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv na co by potřebovala ruce, nelze použít v průběhu boje, pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena – kouzlo okamžitě končí
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Spoutání nohou – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a ohlásí „Spoutání nohou X“ – magicky spoutá nohy nebránící se osobě na 5 minut (bránit se lze magickou obranou, nebo negovat magickou odolností), spoutaná osoba nemůže provádět cokoliv na co by potřebovala nohy krom stání na místě, nelze použít v průběhu boje, pokud je zasažená osoba v průběhu trvání napadena – kouzlo okažitě končí
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání kouzla lze prodloužit pouze při sesílání za +1 k výpočtu vyčerpání/+ 5 min k trvání kouzla

Odolnost – 1
Hráč může odolnost použít jednou za boj (trvá celý boj).
Pro potřeby počítání zranění má hráč o X životů více a po boji od případných zranění evokačním vyčerpáním odečítá také X, kde X je stupeň kouzla Odolnost.
(Úroveň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Zamykání zámku – 1
Hráč zavolá organizaci a oznámí jí jaký zámek zamknul jakou silou.
– zamkne odemčený zámek příslušnou silou, postava dokáže odemknout zámek který zamkla
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
– Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Odemykání zámku – 1
Hráč buď podle herního předmětu pozná zda je úroveň odemykání dostatečná, nebo zavolá organizaci.
– odemkne zámek příslušné obtížnosti
– dokáže zamknout zámek jako kouzlo Zamykání zámku, vždy ale pouze se silou 1
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

První pomoc
Hráč se dotkne cílové postavy a ohlásí „První pomoc“ a efekt kouzla.
– probere cílovou postavu z vyřazení s jedním životem.
Nelze použít v boji.
Úroveň užitých kouzel První pomoci se do výpočtu vyčerpání Evokační magie kumulativně přičítá po dobu 5ti hodin stejně jako u rituálů

Třetí oko – 1
Postava vidí stopy po použité magii a prohlédne Závoje stupně X.
X je stupeň kouzla Třetí oko, tato schopnost je neustále aktivní a nijak se nezapočítává do vyčerpání.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Magie elementu oheň

1. úroveň

cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

Zvýšená síla – 1
Hráč může jednou zaútočit holou rukou „za X“ nebo zbraní o X silněji
– X je stupeň kouzla, způsobené zranění je fyzické
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Třetí oko – 1
Postava vidí stopy po použité magii a prohlédne Závoje stupně X.
X je stupeň kouzla Třetí oko, tato schopnost je neustále aktivní a nijak se nezapočítává do vyčerpání
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena kouzla (30 – 3*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Závoj – 1
Hráč si zakryje placku rukou s tolika vztyčenými prsty, kolik je stupeň závoje. Pokud mu nestačí prsty, vyrobí si kartičku/placku s číslem. Pokud se ho někdo na dálku zeptá na stupeň Závoje, sdělí příslušné číslo.
– Závojem lze někomu zmizet před očima, magicky neaktivní obyvatelstvo si tento akt racionalizuje „“to se mi jenom zdálo““ nebo ho vytěsní. Závoj funguje i na kamerách a záznamech. Nefunguje na optické senzory a nezametá stopy. Skrytá osoba nemůže bez přerušení kouzla mluvit. Vzhledem k soustředění které udržování závoje vyžaduje musí skrytá osoba, pokud chce někoho napadnout, nejdříve přerušit kouzlo a nejdříve po uplynutí 5ti vteřin může zaútočit – pokud ovšem není před skončením intervalu sama napadena.Při použití mimo boj má Závoj trvání 5 minut, při použití v boji Závoj trvá 5 vteřin.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání Závoje lze prodlužovat o příslušný interval podle situace ve které je užit. Každé prodloužení přidává k výpočtu vyčerpání +1.

Odhození – 1
Hráč při použití hlásí „Odhození 1“
– odhodí cílovou osobu o 5 metrů
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Paralýza – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a hlásí „Paralýza X“
– paralyzuje cílovou osobu na 5 vteřin, nebo do prvního zranění, paralyzovana osoba neni schopna cokoliv delat, X je stupen kouzla
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Magie elementu mysl

1. úroveň

cena kouzla (10 – (počet kouzel na této urovni) [xp])

Závoj – 1
Hráč si zakryje placku rukou s tolika vztyčenými prsty, kolik je stupeň závoje. Pokud mu nestačí prsty, vyrobí si kartičku/placku s číslem. Pokud se ho někdo na dálku zeptá na stupeň Závoje, sdělí příslušné číslo.
– Závojem lze někomu zmizet před očima, magicky neaktivní obyvatelstvo si tento akt racionalizuje „to se mi jenom zdálo“ nebo ho vytěsní. Závoj funguje i na kamerách a záznamech. Nefunguje na optické senzory a nezametá stopy. Skrytá osoba nemůže bez přerušení kouzla mluvit. Vzhledem k soustředění které udržování závoje vyžaduje musí skrytá osoba, pokud chce někoho napadnout, nejdříve přerušit kouzlo a nejdříve po uplynutí 5ti vteřin může zaútočit – pokud ovšem není před skončením intervalu sama napadena.Při použití mimo boj má Závoj trvání 5 minut, při použití v boji Závoj trvá 5 vteřin. Osobu skrytou pod závojem nelze zasáhnout pokud ji útočník nevidí (Například třetím okem). Trvání Závoje není zraněním přerušeno pokud zasažený nesundá ruku z placky, nebo nezačne mluvit (kouzlit).
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)
Trvání Závoje lze prodlužovat o příslušný interval podle situace ve které je užit. Každé prodloužení přidává k výpočtu vyčerpání +1.

Zamykání zámku – 1
Hráč zavolá organizaci a oznámí jí jaký zámek zamknul jakou silou.
– zamkne odemčený zámek příslušnou silou, postava dokáže odemknout zámek který zamkla
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
– Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Odemykání zámku – 1
Hráč buď podle herního předmětu pozná zda je úroveň odemykání dostatečná, nebo zavolá organizaci.
– odemkne zámek příslušné obtížnosti
– dokáže zamknout zámek jako kouzlo Zamykání zámku, vždy ale pouze se silou 1
– Zamykající hráč je odpovědný za označení zamčeného zámku piktogramem zámku s číslem stupně zamčení
– Nelze použít v boji.
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Třetí oko – 1
Postava vidí stopy po použité magii a prohlédne Závoje stupně X.
– X je stupeň kouzla Třetí oko, tato schopnost je neustále aktivní a nijak se nezapočítává do vyčerpání
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Paralýza – 1
Hráč se dotkne cílové osoby a hlásí „Paralýza X“
– paralyzuje cílovou osobu na 5 vteřin, nebo do prvního zranění, paralyzovana osoba neni schopna cokoliv delat, X je stupen kouzla
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

Odhození – 1
Hráč při použití hlásí „Odhození 1“
– odhodí cílovou osobu o 5 metrů
(Stupeň kouzla lze zvyšovat za cenu kouzla na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena kouzla (30 – 3*(počet kouzel na této urovni) [xp])

První pomoc
Hráč se dotkne cílové postavy a ohlásí „První pomoc“ a efekt kouzla.
– probere cílovou postavu z vyřazení s jedním životem
– Nelze použít v boji.
(úroveň užitých kouzel První pomoci se do výpočtu vyčerpání Evokační magie kumulativně přičítá po dobu 5ti hodin stejně jako u rituálů)

Print Friendly, PDF & Email