02 – Vyčerpání

Po boji nebo po rituálu je třeba zjistit jak moc vás vaše činnost vyčerpala.

Všechny druhy vyčerpání ve hře se počítají stejně:

2x (součet úrovní zakouzlených kouzel/schopností/rituálů) – potenciál – praxe/životy – <1,6> (tedy hod 1k6) = vyčerpání
kladná výsledná hodnota vás zraní za příslušný počet životů

Fyzické vyčerpání
2x (součet úrovní schopností) – fyzický potenciál – Maximalní životy – <1,6> (tedy hod 1k6) = vyčerpání

Evokační vyčerpání
2x (součet úrovní zakouzlených kouzel) – evokační potenciál – evokační praxe – <1,6> (tedy hod 1k6) = vyčerpání

Thaumaturgické vyčerpání
2x (součet úrovní zakouzlených rituálů) – thaumaturgický potenciál – thaumaturgická praxe – <1,6> (tedy hod 1k6) = vyčerpání
úrovně provedených rituálů se kumulují po dobu 5 hodin a po každém rituálu se hod na vyčerpání opakuje (5 hodin se počítá vždy od provedení prvního rituálu poté, co je postava plně odpočata)

Pokud je výsledné vyčerpání vyšší než váš počet životů, ale nižší nebo rovno vašemu příslušnému maximálnímu vyčerpání – jste vyřazeni.

Pokud je výsledné vyčerpání vyšší než příslušné maximální vyčerpání – postava na místě umírá.

Pravidla umožňují zakouzlit více, než postava zvládne, a poté zemřít – pokud se toto rozhodnete udělat, nekouzlete více, než dvojnásobek toho, na co již postava zemře vyčerpáním.

V případě, že postava v boji používá magické i fyzické dovednosti, se vyčerpání počítají zvlášť a výsledné vyčerpání se pro potřeby zranění a vyřazení sčítají.

Maximální možné vyčerpání (a tedy možná smrt) se ale nadále počítá pro oba druhy dovedností zvlášť.

Print Friendly, PDF & Email