04 – Fyzické dovednosti

Úvod

Fyzické dovednosti se opírají o tyto atributy:
Fyzický potenciál
Životy
Fyzické vyčerpání
Maximální fyzické vyčerpání

Pokud si během hry nejste zrovna jisti jak která schopnost dlouho trvá, použijte PRAVIDLO 5.

Můžete si brát fyzické dovednosti maximálně takové úrovně, jako je váš fyzický potenciál.

Jak se učí fyzické dovednosti

Fyzické dovednosti se učí podle pravidel zde

POSTAVĚ JE PŘÍSTUPNÁ MAXIMÁLNĚ TAKOVÁ ÚROVEŇ FYZICKÝCH DOVEDNOSTÍ, JAKO JE JEJÍ FYZICKÝ POTENCIÁL.

Fyzické dovednosti

1. úroveň

cena dovednosti (10 – (počet dovedností na této úrovni) [xp])

Boj zbraní do 30cm
Hráč při zásahu hlásí: „Za jedna“.
– Boj zbraní nezpůsobuje fyzické vyčerpání.
– zraňuje za 1 život

Mohlo to být horší
Hráč při použití hlásí: „Mohlo to být horší“.
– sníží jeden jakýkoliv zraňující zásah o 1

Princ Jasoň
– interval léčení v nemocnici je o 2 hodiny kratší

Pecka čenichovka – 1
– zvýší zranění jednoho zásahu zbraní o X, kde X je stupeň schopnosti
(Stupeň dovednosti lze zvyšovat za cenu dovednosti na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena dovednosti (20 – 2*(počet dovedností na této úrovni) [xp])

Boj zbraní do 40cm
Hráč při zásahu hlásí: „Za jedna“.
– Boj zbraní nezpůsobuje fyzické vyčerpání.
– zraňuje za 1 život

Jenom škrábnutí
Hráč při použití hlásí: „Jenom škrábnutí“.
– sníží jeden jakýkoliv zraňující zásah o 2

Princ Krasoň
– postava se v nemocnici léčí o jeden život za interval rychleji

3. úroveň

cena dovednosti (30 – 3*(počet dovedností na této úrovni) [xp])

Úhyb
Hráč při použití hlásí: „Úhyb“.
– neguje jeden jakýkoliv zraňující zásah

Princ Drsoň
– Postava se jednou denně může po boji sama zvednout z vyřazení se dvěma životy.

Print Friendly, PDF & Email