06 – Thaumaturgie

Úvod

Thaumaturgie se opírá o tyto atributy:
Thaumaturgický potenciál
Thaumaturgická praxe
Thaumaturgické vyčerpání
Maximální thaumaturgické vyčerpání

Thaumaturgie je rozdělena do pěti elementů.
Používat smíte jen ten element, se kterým jste spřízněni.

Thaumaturgické rituály se dělí podle úrovní.
POSTAVĚ JE PŘÍSTUPNÁ MAXIMÁLNĚ TAKOVÁ ÚROVEŇ THAUMATURGIE, JAKO JE JEJÍ THAUMATURGICKÝ POTENCIÁL
Některé rituály jdou dělat různě náročně/silně v různých elementech.

U  rituálů, které mají za názvem číslo, se dá za příslušný poplatek expů zvyšovat jejich stupeň. Je třeba umět všechny předchozí stupně.

Pokud si během hry nejste zrovna jisti jak která schopnost dlouho trvá, použijte PRAVIDLO 5.

THAUMATURGICKÉ VYČERPÁNÍ

2x (součet úrovní zakouzlených rituálů) – thaumaturgický potenciál – thaumaturgická praxe – <1,6> (tedy hod 1k6) = vyčerpání
úrovně provedených rituálů se kumulují po dobu 5 hodin a po každém rituálu se hod na vyčerpání opakuje (5 hodin se počítá vždy od provedení prvního rituálu poté, co je postava plně odpočata)

JAK SE PROVÁDĚJÍ RITUÁLY

Je pouze 5 (povinných)magických surovin. Tyto se používají v rituálech vždy stejně. Jsou to: esence vzduchu, vody, země, ohně a mysli (esence budou bylinky v papírových sáčcích s razítkem elementu, které se budou v rituálu pálit)
Na každý prováděný rituál je třeba alespoň tolik esencí elementu rituálu jaká je jeho úroveň.

Konkrétní podobu rituálu (mandala, přidané suroviny, zaříkání) si vymýšlí hráč sám (podle minimáních požadavků viz. níže) a dává ke schválení organizaci. Takto stanovená a odsouhlasená podoba rituálu je pro postavu dále neměnná (vyjma situace, kdy by se postava naučila ten samý rituál znovu a jinak – tedy za něj utratila expy).

Každý rituál musí splňovat tyto minimální požadavky:
– Každý rituál trvá alespoň 5 minut.
– Každý rituál má jasně ohraničenou mandalu alespoň metr v průměru.
– Každý rituál má nějaké zaříkání.
– V každém rituálním obrazci je alespoň jeden znak/prvek/symbol za úroveň rituálu + symbol elementu ze kterého element je.

– V každém rituálu se musí spálit alespoň tolik příslušných esencí jako je úroveň rituálu + použít jedna další surovina (určí si hráč) za úroveň rituálu (tedy za rituál 1. úrovně je to jedna esence elementu a jedna další surovina)

Chceme tímto dát prostor tvojí, kteativitě a tvůrčímu duchu – nedělej nám z toho grotesku 🙂 Předejdeš tím průtahům a nedorazoměním u schvalování podob rituálu.

Pokud budete chtít schválit rituál, pošlete jeho nákres a popis na info@ztracenepripady.cz a jako předmět uvěďte RITUÁL.

Symboly

Rituál s více účastníky

– rituálu se může účastnit více postav pokud mají Thaumaturgický potenciál alespoň 1
– při více účastnících si lze úroveň rituálu pro potřeby výpočtu vyčerpání libovolně rozdělit mezi účastníky, je možné aby si tímto způsobem někdo přičetl „“nulu““, používejte pouze celá čísla
– pokud si někdo pro výpočet vyčerpání přičte „“nulu““ stejně si hází na vyčerpání (s dosud nakumulovaným číslem)

Specifika alchymie

Lektvary si každý připravuje doma sám. Každou dávku je autor povinnen ochutnat, ověřit si, že se dá vypít.
VŠECHNY LEKTVARY MAJÍ ALESPOŇ 0,2 L
LEKTVAR VYDRŽÍ PŘIPRAVENÝ 1 DEN +1 ZA STUPEŇ RITUÁLU (MAX 5 DNÍ)

Pokud budete zkoumat nový lektvar, vymyslete i igredience, ze kterých bude. Pamatujte na tom, že to musí být pitelné a musí to vydržet nezkažené.

Pozor ve hře se časem může stát, že lektvar budeš chtít někomu vylít do pití či do jídla. Pamatuj na zdravotní rizika a pokud máš o kvalitě obsahu lekvaru pochybnosti, kontaktuj organizaci než to vypiješ či někomu do něčeho naleješ.

Pokud máš problém s tím, že by ti někdo mohl něco podstrčit do pití či s pitím lektvarů, třeba kvůli alergiím či dietě – kontaktuj nás. Zkusíme to vyřešit a najít schůdné řešení.

Z čeho konstruovat lektvary (inspirace):

Ideální nekazící se barevné základy pro lektvary jsou chemické limonády (ideál jsou Zonky).
Pokud chcete použít potravinařské barvivo, doporučujeme jen špetku – to je troška na špičce nože.
Hořkou chuť vytvoří třeba panák kafe.
Hustota jde upravit želatinou.
Sůl, cukr a alkohol působí jako konzervant.
Pamatujte, že první pokus vypijete vy sami.

Jak se učí thaumaturgické rituály

Pravidla učení zde

POSTAVĚ JE PŘÍSTUPNÁ MAXIMÁLNĚ TAKOVÁ ÚROVEŇ RITUÁLŮ, JAKO JE JEJÍ THAUMATURGICKÝ POTENCIÁL A SPŘÍZNĚNÝ ELEMENT.

Výzkum nových rituálů či použití známého rituálu jiným elementem je možné.

Thaumaturgické rituály

(Dostupná při tvorbě postavy)

Rituály elementu vzduch

1. úroveň

cena rituálu (10 – (počet rituálů na této urovni) [xp])

Vyhledávání pomocí ducha 1
Hráč zavolá organizátorovi a sdělí mu co/koho chce pomocí jakého ducha hledat.
– Organizátor po vyhodnocení požadavku poskytne informaci o pozici hledané věci/osoby.
– Duchové mohou hledat věci pouze v noci, nebo v Nikdynikde. Přes den se musí vracet do předmětu ke kterému jsou přípoutáni, nebo do Nikdynikde
– Rituál lze provádět po setmění, nebo alespoň ve stínu.
– Rituál musí být prováděn na místě, nebo s předmětem ve kterém Duch sídlí (nové, nebo příliš technické věci svoje duchy obvykle nemají)

Rituál náhodného vnuknutí
Hráč provede rituál a oznámí tuto skutečnost organizátorovi.
– Po rituálu se dostaví náhodné vnuknutí (náhodná informace). Vnuknutí nutně nenásleduje bezprostředně po rituálu, může to nějakou dobu trvat. Vnuknutí bývají zdánlivě s ničím nesouvisející.

2. úroveň

cena rituálu (20 – 2*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Vyvolání ducha
Hráč dá dopředu vědět organizaci o místě a času vyvolávání ducha (a jakého ducha vyvolává) a na co se ho budou vyptávat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se přivolání zdaří.
– Přivolaného ducha se postava může vyptávat. Duch obvykle řekne co ví, pokud se bude jednat o sofistikovanější entitu, může chtít za sofistikovanější informace nějakou protislužbu, informaci atd. (záleží na konkrétním duchovi)
– Duchy je třeba vyvolávat po setmění, nebo alespoň ve stínu.
– Rituál musí být prováděn na místě, nebo s předmětem ve kterém Duch sídlí (nové, nebo příliš technické věci svoje duchy obvykle nemají)

Zámečník – 1
Hráč provede rituál ve kterém musí být přítomen klíč od zámku který má být zamčen. Organizátory může informovat až v momentě kdy klíč použije.
– Takto začarovaným klíčem lze jednou zamknout se silou rovnou stupni rituálu příslušný zámek.
POZOR – Magické zamčení zámku je trvalé, tedy po každém zavření zamčené věci je věc opět zamčena se stejnou silou. (Magicky zamknete dveře, někdo je jednorázově otevře, ale po zabouchnutí jsou opět zamčené.)
– sesilatel dokáže zámek odemykat i zamčení trvale zrušit
– Takto zamčený zámek lze trvale odemknout pouze Magickým univerzálním klíčem odpovídajícího stupně
– Zamykající Hráč je odpovědný za označení zamčené věci piktogramem zámku s číslem stupně rituálu a popiskem, že jde o permanentní zamčeni.
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Lektvar třetího oka – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (150 ml malinové limonády, 50 ml vody, 1 lžička vanilkového cukru, 3 špetky drceného kmínu), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití na 5 minut zvýší schopnost Třetí oko o X, kde X je stupeň rituálu
– lektvary třetího oka nelze kumulovat, postavy bez Třetího oka takto mohou na omezenou dobu schopnost získat
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena rituálu (30 – 3*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Vymýtání ducha
Hráč dá organizaci dopředu vědět jakého ducha a kde bude vymýtat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se vymýtání zdaří.
– Rituál, podle síly a stáří ducha, buď ducha zažene do NikdyNikde, nebo odtrhne od místa/věci ve které sídlí. V případě ůspěchu se takto postava ducha buď prakticky zbaví, nebo mu znemožní cokoliv dělat alespoň na 5 hodin.
– Rituál musí být prováděn na místě, nebo s předmětem ve kterém Duch sídlí (nové, nebo příliš technické věci svoje duchy obvykle nemají)“

Rituály elementu voda

1. úroveň

cena rituálu (10 – (počet rituálů na této urovni) [xp])

Vyhledání pomocí Fae
Hráč zavolá organizátorovi a sdělí mu co/koho chce pomocí Fae hledat.
– Organizátor po vyhodnocení požadavku poskytne informaci o pozici hledané věci/osoby.
– Fae dokáží hledat celkem libovolné věci a osoby, může se ale stát že Fae nepochopí příliš obecný požadavek, nebo najdou něco jiného ze zdánlivě nepochopitelného důvodu, jsou prostě takoví
– Fae obzvláště vynikají ve hledání věcí v NikdyNikde
– každá pomoc Fae něco stojí, Fae si buď řeknou rovnou co by chtěly, nebo automaticky předpokládají že u Vás mají službičku

Empatické odeklínání – 1
Hráč provede odeklínací rituál a zavolá organizátorovi koho odeklínal a dozví se výsledky.
– rituál zbaví prokletého prokletí maximálně stupně X, kde X je stupeň odeklínacího rituálu
– odeklínající převede prokletí z prokletého na sebe, takto převedené prokletí trvá jeden den
– pokud je odeklínající sám prokletý stejným prokletím, doba prokletí se mu prodlouží o 1 den a maximum životů klesne o 1 až do odeznění kletby
– v rituálu musí být přítomen odeklínaný
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena kouzla (20 – 2*(počet kouzel na této urovni) [xp])

Přivolání Fae
Hráč dá dopředu vědět organizaci o místě a času vyvolávání Fae a na co se budou vyptávat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se přivolání zdaří.
– Přivolané Fae se postava může vyptávat. Fae odpoví na co se jí bude chtít, nebo za co dostane odekvátní odměnu
– Fae mívají rozsáhlé znalosti ohledně Nikdynikde
– každá pomoc Fae něco stojí, Fae si buď řeknou rovnou co by chtěly, nebo automaticky předpokládají že u Vás mají službičku“

Léčivý lektvar – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (200 ml rajčatového džusu, 3 špetky pepře, 2 lžičky sojové omáčky), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití vyléčí během 5ti minut X zranění, kde X je stupeň rituálu
– zraněná postava se takto může léčit pouze jednou, znovu se léčivým lektvarem může postava léčit až po plném uzdravení a následném dalším zranění
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena rituálu (30 – 3*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Vymýtání Fae
Hráč dá organizaci dopředu vědět jakou Fae a kde bude vymýtat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se vymýtání zdaří.
– Rituál dotčenou Fae, podle její síly a stáří, zažene do Nikdynikde. V případě ůspěchu se Fae podaří zahnat do Nikdynikde alespoň na 5 hodin.
– Rituál musí být prováděn s předmětem spojovaným s cílenou Fae, nebo nějakou podstatnou znalostí ohledně její podstaty.
– Fae si svoje vymýtání bude pamatovat a může se za něj v budoucnu pomstít

Lektvar magické odolnosti – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (100 ml vody, 100 ml coca cola, 2 lžičky holandského kakaa), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití na 5 minut zvýší magickou odolnost o X, kde X je stupeň rituálu
– lektvary magické odolnosti nelze kumulovat
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)“

Rituály elementu země

1. úroveň

cena rituálu (10 – (počet rituálů na této urovni) [xp])

Univerzální klíč – 1
Hráč provede rituál ve kterém musí být přítomen klíč který bude začarován jako „univerzální“.
– Takto začarovaným klíčem lze odemknout zámek zamčený silou X, kde X je stupeň rituálu univerzálního klíče
– Univerzální klíč lze použít Xkrát, kde X je stupeň rituálu univerzálního klíče
– Univerzální klíč trvale odemyká trvale zamčené věci
– odemykající Hráč je odpovědný za odznačení zamčené věci
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Zámečník – 1
Hráč provede rituál ve kterém musí být přítomen klíč od zámku který má být zamčen. Organizátory může informovat až v momentě kdy klíč použije.
– Takto začarovaným klíčem lze jednou zamknout se silou rovnou stupni rituálu příslušný zámek.
POZOR – Magické zamčení zámku je trvalé, tedy po každém zavření zamčené věci je věc opět zamčena se stejnou silou. (Magicky zamknete dveře, někdo je jednorázově otevře, ale po zabouchnutí jsou opět zamčené.)
– sesilatel dokáže zámek odemykat i zamčení trvale zrušit
– Takto zamčený zámek lze trvale odemknout pouze Magickým univerzálním klíčem odpovídajícího stupně
– Zamykající Hráč je odpovědný za označení zamčené věci piktogramem zámku s číslem stupně rituálu a popiskem, že jde o permanentní zamčeni.
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Empatické odeklínání – 1
Hráč provede odeklínací rituál a zavolá organizátorovi koho odeklínal a dozví se výsledky.
– rituál zbaví prokletého prokletí maximálně stupně X, kde X je stupeň odeklínacího rituálu
– odeklínající převede prokletí z prokletého na sebe, takto převedené prokletí trvá jeden den
– pokud je odeklínající sám prokletý stejným prokletím, doba prokletí se mu prodlouží o 1 den a maximum životů klesne o 1 až do odeznění kletby
– v rituálu musí být přítomen odeklínaný
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena rituálu (20 – 2*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Rituál náhodného vnuknutí
Hráč provede rituál a oznámí tuto skutečnost organizátorovi.
– Po rituálu se dostaví náhodné vnuknutí (náhodná informace). Vnuknutí nutně nenásleduje bezprostředně po rituálu, může to nějakou dobu trvat. Vnuknutí bývají zdánlivě s ničím nesouvisející.

Lektvar fyzické odolnosti – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (100 ml vody, 100 ml žluté limonády, 1 lžička rozpustné kávy, 1/2 lžičky skořice mleté, 2 lžičky kondenzovaného mléka (piknik), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití na 5 minut zvýší fyzickou odolnost o X, kde X je stupeň rituálu
– lektvary fyzické odolnosti nelze kumulovat
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Entropická kletba – 1
Hráč provede rituál a dá vědět organizátorům, koho proklel a co k proklínání použil za předmět.
– proti kletbě stupně X chrání magická odolnost stejného stupně
– úspěšná kletba způsobí že prokletý je jakýmkoliv zraněním zraněn o X více (i vyčerpáním), kde X je stupeň prokletí
– v rituálu musí být přítomen buď přímo proklínaný, nebo jeho část (pramen vlasů, krev, ostříhané nehty, ukousnuté ucho ..:) – stejnou věc nelze použít opakovaně)
– proklínající i proklínaná pozná zda se prokletí podařilo
– prokletí trvá 5 dní
– proklínající dokáže zrušit vlastní kletbu, musí proto znovu provést rituál kde již nepotřebuje žádný předmět, ale zaříkání musí probíhat pozpátku
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena rituálu (30 – 3*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Otevření průchodu do Nikdynikde
Hráč dá dopředu vědět organizátorovi místo a čas otevírání průchodu. Čím dříve tuto skutečnost oznámí, tím větší bude šance, že se rituál zdaří. Po provedení rituálu Hráč vyřeší s organizátorem výsledky rituálu.
– v případě úspěchu otevře na 5 minut průchod do NikdyNikde, po průchodu si hráči vymění herní placku za placku NikdyNikde

Lektvar magické odolnosti – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (100 ml vody, 100 ml coca cola, 2 lžičky holandského kakaa),  který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití na 5 minut zvýší magickou odolnost o X, kde X je stupeň rituálu
– lektvary magické odolnosti nelze kumulovat
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Lektvar regenerace – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (200 ml vody, 2 pytlíky čaje máta (vylouhovat a vyndat), 1 lžička cukru, špetka potravinářského barviva – zelená), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití vyléčí během 5ti hodin X zranění, kde X je stupeň rituálu
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

Rituály elementu oheň

1. úroveň

cena rituálu (10 – (počet rituálů na této urovni) [xp])

Vyhledání pomocí Démona
Hráč zavolá organizátorovi a sdělí mu co/koho chce pomocí Démona hledat.
– Organizátor po vyhodnocení požadavku poskytne informaci o pozici hledané věci/osoby.
– Za správnou cenu najdou cokoliv, kdekoliv (Démoni jsou naprosto ukázkoví pracanti, co si objednáte, to dostanete, jde přeci jen o vaší duši ..)
– Každý rituál zraňuje alespoň za 1 vyčerpáním (rituál je náročný a démoni jsou děsiví a znepokojiví)

Entropická kletba – 1
Hráč provede rituál a dá vědět organizátorům, koho proklel a co k proklínání použil za předmět.
– proti kletbě stupně X chrání magická odolnost stejného stupně
– úspěšná kletba způsobí že prokletý je jakýmkoliv zraněním zraněn o X více (i vyčerpáním), kde X je stupeň prokletí
– v rituálu musí být přítomen buď přímo proklínaný, nebo jeho část (pramen vlasů, krev, ostříhané nehty, ukousnuté ucho ..:) – stejnou věc nelze použít opakovaně)
– proklínající i proklínaná pozná zda se prokletí podařilo
– prokletí trvá 5 dní
– proklínající dokáže zrušit vlastní kletbu, musí proto znovu provést rituál kde již nepotřebuje žádný předmět, ale zaříkání musí probíhat pozpátku
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

2. úroveň

cena rituálu (20 – 2*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Přivolání Démona
Hráč dá dopředu vědět organizaci o místě a času vyvolávání Démona a na co se bude vyptávat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se přivolání zdaří.
– Přivolaného Démona se postava může vyptávat. Démon odpoví na to, za co dostane dostatečné zaplaceno (obětováno).
– Démoni vědí prakticky cokoliv
– rituální obrazec musí obsahovat uzavřený, ničím nepřerušený ani nezakrytý kruh ve kterém se zjeví démon, pokud tento kruh nebude dostatečně zřetelný, celistvý a dokonalý, je možné že démon z kruhu unikne a prostě vás zabije – protože může

3. úroveň

cena rituálu (30 – 3*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Vymýtání Démona
Hráč dá organizaci dopředu vědět jakého Démona a kde bude vymýtat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance, že se vymýtání zdaří.
– Rituál dotčeného Démona, podle jeho síly a stáří, zažene tam .. odkud přišel. V případě úspěchu se Démona podaří zahnat alespoň na 5 hodin.
– Rituál musí být prováděn s předmětem spojovaným s cíleným Démonem, nebo nějakou podstatnou znalostí ohledně jeho podstaty.
– Démon si svoje vymýtání bude pamatovat…

Rituály elementu mysl

1. úroveň

cena rituálu (10 – (počet rituálů na této urovni) [xp])

Vyhledání pomocí Duše mrtvého
Hráč zavolá organizátorovi a sdělí mu co/koho chce pomocí Duše mrtvého hledat.
– Organizátor po vyhodnocení požadavku poskytne informaci o pozici hledané věci/osoby.
– Duše jsou poněkud pomalejší a nebývají v obraze ohledně aktuálního dění, Duším se tedy bude obtížně hledat něco nového, nebo v pohybu
– pro pokus o vyvolání konkrétní Duše může rituálník v rituálu použít prědmět s osobou spojovaný za jejího života

Rituál náhodného vnuknutí
Hráč provede rituál a oznámí tuto skutečnost organizátorovi.
– Po rituálu se dostaví náhodné vnuknutí (náhodná informace). Vnuknutí nutně nenásleduje bezprostředně po rituálu, může to nějakou dobu trvat. Vnuknutí bývají zdánlivě s ničím nesouvisející.

Lektvar třetího oka – 1
Hráč si nejprve připraví následující základ lektvaru (150 ml malinové limonády, 50 ml vody, 1 lžička vanilkového cukru, 3 špetky drceného kmínu), který následně magicky aktivuje v rituálu
– lektvar po vypití na 5 minut zvýší schopnost Třetí oko o X, kde X je stupeň rituálu
– lektvary třetího oka nelze kumulovat, postavy bez Třetího oka takto mohou na omezenou dobu schopnost získat
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)“

2. úroveň

cena rituálu (20 – 2*(počet rituálů na této urovni) [xp])

Přivolání Duše mrtvého
Hráč dá dopředu vědět organizaci o místě a času vyvolávání Duše a na co se bude vyptávat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance že se přivolání zdaří.
– Přivolané Duše se postava může vyptávat.
– Duše obvykle ví věci kterými se zabývaly za života, čím starší Duše je, tím více je odtržená od reality
– pro pokus o vyvolání konkrétní Duše musí rituál obsahovat předmět spojovaný se zemřelým za života, nebo být proveden na místě smrti zemřelého

Entropická kletba – 1
Hráč provede rituál a dá vědět organizátorům, koho proklel a co k proklínání použil za předmět.
– proti kletbě stupně X chrání magická odolnost stejného stupně
– úspěšná kletba způsobí že prokletý je jakýmkoliv zraněním zraněn o X více (i vyčerpáním), kde X je stupeň prokletí
– v rituálu musí být přítomen buď přímo proklínaný, nebo jeho část (pramen vlasů, krev, ostříhané nehty, ukousnuté ucho ..:) – stejnou věc nelze použít opakovaně)
– proklínající i proklínaná pozná zda se prokletí podařilo
– prokletí trvá 5 dní
– proklínající dokáže zrušit vlastní kletbu, musí proto znovu provést rituál kde již nepotřebuje žádný předmět, ale zaříkání musí probíhat pozpátku
(Stupeň rituálu lze zvyšovat za cenu rituálu na příslušné úrovni)

3. úroveň

cena rituálu (30 – 3*(počet rituálů na této urovni) [xp]

Vymýtání Duše mrtvého
Hráč dá organizaci dopředu vědět jako Duši a kde bude vymýtat. Čím dříve hráč tuto skutečnost oznámí, tím větší je šance, že se vymýtání zdaří.
– Rituál dotčenou Duši, podle její síly a stáří, zažene .. dál po cestě. V případě úspěchu se Duši podaří zahnat alespoň na 5 hodin.
– Rituál musí být prováděn s předmětem spojovaným s cílenou Duší za života, nebo být proveden na místě smrti zemřelého
– Duše si svoje vymýtání nepamatuje

Print Friendly, PDF & Email